Wisit i Ludvika AB - Historia

Vi har i över 40 år tjänat kunder för alla slags behov. Samt har nöjda kunder i alla branscher i olika verksamheter; Restauranger, banker, hemma-kök, kontor och industri. Wisit AB är ett grossist företag som bildades år 1980, genom hårt arbete och arbets-heder av Jan-Erik Wittler, familj, samt många goda medarbetare. År 2002 blev Wisit AB blev certifierad återförsäljare till Scanomat AB i mellan-Sverige och sedan Nedre Norrland, vilket är ett gott samarbete.
Idag arbetar huvudsakligen Anders Sjöblom & Jan-Erik Wittler med skötseln av företaget.